Her vil me leggja inn informasjon om INN PÅ TUNET Hufthamar gard. Me fekk i september 2017 KSL godkjenning som Inn på tunet bedrift.

Kva er Inn på tunet?

 Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak. Å bruke dyr i terapi, arbeide med hage, bruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

  • Barn- og unge
  • Mennesker med rusproblemer
  • Funksjonshemmede
  • Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge.

Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Sjå filmen om garden som pedagogisk resurs: Film om garden som pedagogisk ressurs – Inn På Tunet (innpatunetmr.no)

Et veiledningshefte for bønder og lærere: 

Film IPT fra Regjeringen.

Film IPT Lillehov gård

IPT Powerpoint presentasjonar

Referat inn på tunet tur mars 2019.