1. Bakgrunn og aktuell litteratur.

2. Oversikt over arealene på Hufthamar gard.

Me leg ved eit kart frå NIBO sin digitale gårdskart database, som er offentleg tilgjengeleg (nibio.no 2017).

Kart Hufthamar gård.11.10.2017

3.1. Beite rundt Hufthamartunet.

05.10.2017. Lars Johan Hufthammer.

Her er nokre bilder frå 1. oktober i år. Dei er teken frå beita rundt Hufthamartunet. Her har me kome lengst i kampen med å nedkjempa lyssivet. Me har slått ned lyssivet fire gongar det siste året, mest med ryddesag men også noko med slåmaskin. På den austre delen er det berre slått 3 gongar. Før det har det også vore sprøyta på delar av arealet. Dette arealet prioriterer me mest no i første omgang, då det har allmenn interesse, grunna nærleiken til Hufthamartunet. Fint kulturlanskap rundt, vil fremja det estetiske ved Hufthamartunet.

Fortsatt er det ein viss tilvekst av lyssiv, men det er kraftig svekka, og veks meir som spreidde strå med ny grasvekst imellom (sjå bilda). Mogleg det blir pussa over dei verste lyssivtuene ein gong til i haust. Me er spent på korleis det utvilkar seg til neste år. Me lyt nog jamleg pusse over beita for å halde lyssivet i sjakk, og vurderer heile tida korleis me kan gjera det mest mogleg rasjonelt og skånsamt for jorda. Her ein liten lysbildeframvisning:

 

3.2. Beite mot sør. Gjerde og Stølen.

3.3. Eng heime. Rundt drivsbygningen.

3.4. Eng myra i aust.